Fysik fra gymnasium til universitet

Hvis du har spørgsmål, så send mig en mail her

Hele lærerbogssystemet Elementær Fysik 1-3 er nu oversat til engelsk, og findes på elektronisk (og mere læsevenlig form) form under navnet Elementary Physics 1-3 under Physics

Elementær Fysik 1

Nedenstående kapitler er en manuel overførsel til elektronisk form fra 1g bogen: Elementær Fysik 1, fra 1976. Bogen har været udsolgt siden 1988. Fremstillingen er ret forskellig fra de nuværende (og tidligere) lærebøger. Man kan vel godt sige "et andet teoretisk og matematik niveau" , hvor alt er forklaret, og ikke blot beskrevet. Bogen følger den begrebsmæssige kronologi i fysik, på samme måde som f.eks. "University Physics" fra 1992.
Efter 2005 med SRP og AT opgaverne,har der imidlertid været en fornyet interesse for en mere traditionel, (og ikke samfundsideologisk) beskrivelse af den elementære klassiske fysik, hvilket er grunden til, at udvalgte afsnit nu er omsat til elektronisk form, som vist nedenfor.
Det gælder især:

Impulsbevarelse ved stød
Termodynamikkens 1. hovedsætning og kalorimetri
Tilstandsligningen for ideale gasser
Kinetisk molekylteori

Ingen af disse emner har været behandlet i fysibøgerne for gymnsiet siden 1988 - andet end på et helt overfladisk niveau.

Elementær Fysik 2

Kapitlerne er scannet ind og ikke manuelt konverteret til elektronisk form,, som det er tilfældet med det meste af Elementær Fysik 1. Læsevenligheden er derefter.